Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt

 • Lisa (BlackPink) gây sốc
 • Loạt món càng ăn càng già
 • Ngoại hình Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2024 sau thẩm mỹ

 • Góc độ trong cắt tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra Kiểu tóc.

  Góc độ theo thang 90

  Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 90 độ.

  Chuẩn hướng xuống đất ( hướng 6 giờ ) hoặc phương ngang ( hướng 3 giờ hoặc 9 giờ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75 đến 90 độ.

  Góc độ theo thang 180

  Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 180 độ.

  Chuẩn hướng xuống đất ( góc 6 giờ ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165 đến 180 độ

  Góc độ tại một điểm

  Lấy đường tiếp tuyển tại một điểm trên đầu làm mặt chuẩn. Góc tăng lên dần theo thang 90 hoặc 180

  Góc vuông với đầu

  Góc 90 độ tại một điểm

  Cách xác định các góc độ nhỏ

  Lấy các góc 0, 45, 90 làm chuẩn ta dịch chuyển một bậc để được các góc nhỏ

  Ví dụ : – muốn xác định góc 75 độ, ta xác định góc 90 độ và hạ xuống một bậc muốn xác định góc 60 độ, ta xác định góc 45 độ và nâng lên một bậc

  Facebook: https://facebook.com/daycattocgiare

  About hoccattoc

  Speak Your Mind

  *